Sysselsättningsgrad, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 78:e högsta i landet med 84,3 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.