Andel högutbildade, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 25:e högsta i landet med 34,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.