Skattesats, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Ekerö kommun till 31,03 procent, vilket var den sextonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.