Skattesats, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 879 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Ekerö kommun till 31,33 procent, vilket var den 22:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.