Befolkningsökning, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Ekerö kommun nära genomsnittet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.