Befolkningsökning, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 879 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ekerö kommun den 41:a högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.