Befolkningsökning, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 808 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Ekerö kommun nära genomsnittet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.