Medelålder, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 096 invånare. Värdet för medelålder är det 38:e lägsta i landet med 40,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.