Medelålder, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 40,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.