Medelålder, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 808 invånare. Värdet för medelålder är det 43:e lägsta i landet med 41,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.