Medelålder, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 879 invånare. Värdet för medelålder är det 39:e lägsta i landet med 40,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.