Invånare i kommunen, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 91:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.