Invånare i kommunen, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 879 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 90:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.