Företagens lönsamhet, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 692 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde lägsta i landet med 10,0 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.