Kommunens kostnader, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 712 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 72:a lägsta i landet med 57 162 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.