Kommunens skatteintäkter, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 419 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det högsta i landet med 86 679 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.