Anställda i kommunen, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 355 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.