Andel förtidspensionärer, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 187 människor (2018). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.