Andel förtidspensionärer, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 419 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det lägsta i landet med 1,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.