Andel företagare, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 692 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde högsta i landet med 17,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.