Andel företagare, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 187 människor (2018). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.