Sysselsättningsgrad, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 692 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.