Andel högutbildade, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 419 invånare. Värdet för andel högutbildade är det högsta i landet med 60,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.