Andel högutbildade, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Värdet för andel högutbildade är det högsta i landet med 59,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.