Skattesats, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 32 857 människor (2019). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.