Skattesats, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Danderyds kommun till 30,43 procent, vilket var den tolfte lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.