Befolkningsökning, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Danderyds kommun den 55:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.