Befolkningsökning, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 712 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Danderyds kommun den 70:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.