Befolkningsökning, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 419 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Danderyds kommun den 92:a lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.