Medelålder, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 692 invånare. Värdet för medelålder är det 72:a lägsta i landet med 41,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.