Medelålder, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Värdet för medelålder är det 69:e lägsta i landet med 41,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.