Invånare i kommunen, Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.