Statsbidrag och utjämning till kommunen, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 93 106 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.