Kommunens skatteintäkter, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 318 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sextonde lägsta i landet med 41 913 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.