Kommunens skatteintäkter, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femtonde lägsta i landet med 39 392 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.