Anställda i kommunen, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 26:e högsta i landet med 5 742 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.