Största privata arbetsgivare, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Största privata arbetsgivare är ALFA LAVAL TUMBA AB med 525 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.