Andel företagare, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 94 606 människor (2019). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.