Andel företagare, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Värdet för andel företagare är det 85:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.