Andel företagare, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 93 106 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.