Förvärvsfrekvens, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 318 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjortonde lägsta i landet med 73,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.