Andel högutbildade, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 93 106 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.