Andel högutbildade, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.