Andel högutbildade, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 318 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 21,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.