Andel högutbildade, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 94 606 människor (2019). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.