Skattesats, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Botkyrka kommun till 32,23 procent, vilket var den 60:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.