Skattesats, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 592 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Botkyrka kommun till 32,53 procent, vilket var den 69:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.