Befolkningsökning, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Botkyrka kommun den 62:a högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.