Befolkningsökning, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 592 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Botkyrka kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.