Medelålder, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 94 847 invånare. Värdet för medelålder är det fjärde lägsta i landet med 37,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.