Invånare i kommunen, Botkyrka

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 383 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 24:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.