Företagens lönsamhet, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 52:a lägsta i landet med 12,0 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.