Kommunens kostnader, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 57:e högsta i landet med 65 391 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.