Kommunens kostnader, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 62:a högsta i landet med 70 690 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.