Kommunens skatteintäkter, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 80:e lägsta i landet med 47 773 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.