Kommunens skatteintäkter, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 59:e lägsta i landet med 42 492 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.