Kommunens skatteintäkter, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 063 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 65:e lägsta i landet med 44 818 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.