Anställda i kommunen, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 58:e lägsta i landet med 722 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.