Andel förtidspensionärer, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 136 människor (2018). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.