Andel förtidspensionärer, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 981 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 50:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.