Andel förtidspensionärer, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 063 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 40:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.