Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 111 människor (2019). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.