Andel företagare, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 981 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.