Andel företagare, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 111 människor (2019). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.