Förvärvsfrekvens, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 136 människor (2018). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.