Sysselsättningsgrad, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 981 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 54:e lägsta i landet med 79,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.