Andel högutbildade, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 42:a lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.