Andel högutbildade, Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 063 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 27:e lägsta i landet med 13,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.